Salarisadministraties worden verzorgd met een schaalbaar softwarepakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dit doorontwikkelde pakket voorziet in alle verplichtingen die door de wet aan de werkgever worden opgelegd in het kader van de loonadministratie. Wij verzorgen op basis van aan te leveren persoonsgegevens de salarisadministratie van loonstrookje tot jaaropgave. De aangiften loonbelasting, U.W.V., pensioenfondsen en andere instanties worden door ons verricht.
Door de wetgever opgelegde mutaties worden niet in rekening gebracht.