De verzorging van uw financiële administratie geschiedt met -door registeraccountants- goedgekeurde software. Het rekeningenstelsel wordt op maat gemaakt zodat het voldoet aan de wensen van de cliënt en tevens voldoet aan de wettelijke eisen. Op basis van aan te leveren dagboeken (deze krijgt u van ons) verwerken wij elke mutatie in de financiële administratie. De codering door de client of door ons wordt constant gecontroleerd. Standaard ontvangt u elk kwartaal een financieel verslag. Per 1 april, 1 juli en 1 oktober zijn dit tussentijdse verslagen. Op 1 januari is dit het jaaroverzicht op basis waarvan de financiële jaarrekening wordt opgemaakt. Deze ontvangt u in april of mei na afloop van het betreffende boekjaar.