De artiestenregeling op basis van gageverklaringen wordt uitgevoerd met een speciale module in het softwarepakket. De "kleine vergoedingsregeling" wordt, indien gewenst, door ons uitgevoerd en resulteert in een lagere afdracht van loonbelasting.
De verwerking van de gageverklaring, de aangifte naar de belastingdienst en de opgaven aan U.W.V., alsmede de salarisspecificatie en jaaropgave van de werknemer wordt door ons verzorgd. Voor beroepssporters is dezelfde regeling van toepassing.